Girdi yapan Mutlu Güneş

4A sosyal bilgiler

Merhabalar, 4A sınıfıyla bu hafta kültürümüzü oluşturan temel öğelerden hareketle,geçmişten günümüze kullandığımız eşyalar, oynadığımız oyunlar, yediğimiz yemekler gibi milli kültürümüzü oluşturan pek çok şeyle ilgili örnekler verdik.

5A sosyal bilgiler dersi

Öğrencilerimizle birlikte ‘Birey ve Toplum’ temasının sonuna geldik. Bu öğrenme alanının son kazanımı doğrultusunda bu haftaki  konumuz çocuk haklarıydı. Gruplarla işçi bir çocuğun fotoğrafını inceleyerek, fotoğrafla ilgili çıkarımlarda bulunmaya başladılar. Her grup kendi çıkarımlarını dolayısıyla kendi çocuk kahramanını oluşturdu.   Ardından fotoğraf ve ortaya çıkardıkları özelliklerle bağlantılı olarak çocuğun ihtiyaç duyabilecekleri şeyleri grupça tartışarak belirlediler. […]

sosyal bilgiler 4A sınıfı

Öğrencilerimizle birlikte bu hafta yeni bir temaya geçtik. Yaklaşık 4 hafta gibi bir süre ‘Kültür ve Miras’ temasını işliyor olacağız. Bu öğrenme alanı işlenirken  aile birliğine önem verme, kültürel mirasa duyarlılık gibi değerleri benimseyip değişim ve sürekliliğin farkında  olacağız.