Akademik beceriler, eğitimbilim alanında çalışan uzmanlar tarafından sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmanın ilk basamaklarında genellikle “hatırlama ve anlama” gibi görece daha kolay beceriler yer almaktadır. Klasik eğitim anlayışları çocukların bilgiyi hatırlamasına ve anlamasına odaklıdır.

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgiye ulaşmak daha önce hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşiyor. Bu çağın çocukları, hatırlama veya anlamadan daha çok analiz etme, değerlendirme, yaratıcılık gibi görece daha zor akademik becerilere ihtiyaç duymaktadırlar.

Okulumuzdaki uygulamalarda, çocukların üstbilişsel beceriler olan, analiz, değerlendirme ve yaratıcılık becerilerinin gelişmesi önemsenmektedir. Üstbilişsel becerileri gelişen çocukların bilgiye ulaşması, hatırlaması ve anlaması çok daha kolay olacaktır.