DUYURU

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YENİOKUL İLKOKUL VE ORTAOKULU                                                 OKUL SERVİS ÇALIŞTIRMA KOMİSYON TOPLANTISI

OKUL SERVİS ARAÇ KOMİSYONU OKUL MÜDÜRÜ BAŞKANLIĞINDA 08.08.2018 SAAT 14.00’DA TOPLANACAKTIR

TOPLANTIDA  2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  ÖZEL YENİOKUL İLKOKUL VE ORTAOKULU SERVİS TAŞIMA ŞİRKETİ BELİRLENECEKTİR

OKUL SERVIS ARAÇLARI TAŞIMA IŞINE KATILABILME ŞARTLARI VE ISTENILEN BELGELER AŞAĞIDAKI GIBIDIR;

OKUL SERVİS ARAÇLARI TAŞIMA İŞİNE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER ŞUNLARDIR:

1-TEBLİGAT İÇİN ADRES BEYANI, İRTİBAT İÇİN TELEFON NUMARASI, VARSA FAKS NUMARASI VE ELEKTRONIK POSTA ADRESI,

2- GERÇEK KİŞİ OLMASI HÂLİNDE SERVİS ÇALIŞTIRILMASI İŞİNİN YAPILDIĞI YIL İÇİNDE ALINMIŞ TİCARET VE / VEYA SANAYİ ODASI VEYA MESLEK ODASINA KAYITLI OLDUĞUNU GÖSTERIR BELGE,

3-TÜZEL KİŞİ OLMASI HÂLİNDE MEVZUATI GEREĞI TÜZEL KİŞİLİĞİN SİCİLE KAYITLI OLDUĞU TICARET VE /VEYA SANAYI ODASINDAN SERVIS ÇALIŞTIRILMASI İŞİNE İLİŞKİN İLANIN YAPILDIĞI YIL İÇERİSİNDE ALINMIŞ TÜZEL KİŞİLİĞİN SİCİLE KAYITLI OLDUĞUNA DAİR BELGE,

4-TAŞIMAYI GERÇEKLEŞTİRECEĞİ TAŞITLARIN GERÇEK KİŞİLERDE GERÇEK KİŞİLER ADINA, TÜZEL KİŞİLİKLER DE ÜÇTE BİRİNİN TÜZEL KİŞİLİK ADINA TESCİLLİ OLDUĞUNA İLİŞKİN BELGELER,

5- TAŞIMA YAPACAĞI ARAÇLARIN RUHSAT FOTOKOPILERI VE ARAÇ MUAYENE RAPORU,

6-TAHDİT VE/VEYA TAHSİS UYGULANAN İLLERDE TAHDİTLİ/TAHSİSLİ ARAÇ PLAKA BELGELERI, DİĞER İLLERDE İSE OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARA UYGUN VE GEREKLI İZİN BELGELERİ,

7-TAŞIMACININ SERVİS VE YOLCU TAŞIMACILIĞINI GÖSTERİR NACE KODLU FAALIYET BELGESİ,

 

EVRAKLARIN KOMISYONA TESLIMI

İSTEKLİLER, İLANDA BELİRTİLEN SAATE KADAR SERVİS TAŞIMA İŞİ İÇİN İSTENEN EVRAKLARINI KOMISYONA TUTANAKLA TESLİM EDER.

1-TAŞIMACIYI TESPİT KOMİSYONUNA VERİLEN DOSYALAR HERHANGI BİR SEBEPLE GERİ ALINAMAZ.

2-OKUL SERVİS TAŞIMA ŞİRKETLERİNİN 07.08.2018 TARİHİNE KADAR ISTENİLEN BELGELERİ TAMAMLAYIP KOMİSYONA TESLIM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.